ZÁJEZD - DÁNSKO, ŠVÉDSKO

 

 

DÁNSKO, ŠVÉDSKO 2002

   

 

 

     Dánsko - země severní Evropy. Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří státní celek Dánské království. Dánsko je tvořeno Jutským poloostrovem, ostrovy Fyn, Sjælland a stovkami dalších menších ostrovů. Na severu je omýváno Baltským mořem a na západě mořem Severním. Na jihu sousedí s Německem. Další blízké země jsou na jihu Polsko, na severovýchodě Švédsko a Norsko na severu.

Hlavní město je Kodaň.

 

Zajímavosti:

 • Most přes Velký Belt, spojující ostrovy Sjælland a Fyn, je druhý nejdelší visutý most na světě.
 • Zábavní park Tivoli - nejstarší zábavní park v Evropě
 • Z Dánska pochází stavebnice Lego
 • Z Dánska pochází proslulý Hans Christian Andersen, jehož pohádky zná celý svět

 

 

 

 

 

Navštívená místa v Dánsku:

 

 

Město Tønder - katedrála

 

Město Tønder - katedrála

 

Město Tønder

 

Město Tønder

 

Město Tønder

 

Město Tønder

 

 

Ostrov Romo

- leží na východě Dánska hned za hranicema s Německem. Ostrov je velice řídce obydlený (cca 600 obyv.), ale během letní sezóny sem jezdí hodně turistů, jelikož se jedná o jedno z nejoblíbenějších dovolenkových míst v Dánsku. Už příjezdová cesta  ( vede sem silnice na uměle vytvořeném pískovcovém valu) naskytne nádherné pohledy. Po celé východní délce ostrova se nachází ohromná pláž, která má na šířku i pár kilometrů (záleží na odlivu). Na tuto pláž je pro Čechy nezvyklá možnost jezdit autem a je hojně využívána pro různé sporty. Na ostrově se nachází i nádherné borovicové lesy, ale komplet podloží tvoří písek a duny.

 

 

Tak to je pecka, taková pláž, auta, a zrovna tady Dánové pouští draky... :-)

 

 

 

 

 

 

 

Město Ribe

- je to nejstarší dánské město. Několik staletí zde sídlili dánští králové. Nachází se zde románská katedrála a zřícenina královského hradu. V areálu hradu je pomník dánské královny Dagmar - dcery českého krále Přemysla Otakara I. Romantické jsou především procházky městem s nízkými, několik století starými domky, které jsou stále obývané. Ulice jsou dlážděné kočičími hlavami, kočáry s turisty projíždějí pomalu městem a všude se rozléhá zvuk koňských kopyt. Každý večer v letních měsících prochází po městě ponocný.

Uprostřed hlavního tržiště (Torvet) stojí románsko-gotický dóm Ribe Domkirke, vystavěný ve 12. století na nejvyšším bodě okolní bažinaté krajiny. Z jeho věže je z výšky 50 m krásný výhled na město. Typické pro město Ribe je také velké množství čapích hnízd.

 

 

 

Město Ribe

 

Ribe - věž v centru města

 

Ribe

 

Ribe - pohled na katedrálu a na chrámovou věž

 

Ribe

 

Ribe - starobylé domky

 

Ribe

 

Ribe - pohled z věže na město

 

Ribe - pohled z věže na město

 

Ribe - pohled z věže

 

 

 

Ribe - zřícenina královského hradu

 

Ribe- zřícenina královského hradu

 

Pohled na Ribe od zříceniny

 

Ribe - zříceniny hradu - socha královny Dagmar

 

 

 

Runové kameny a kostel v Jelling

- runové kameny v Jelling pocházejí patrně z 10. století. Starší a menší z kamenů nechal vztyčit kolem roku 955 sám první dánský král Gorm Starý na počest své manželky Tyry. Je na něm vytesán nápis: "kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but" , což znamená: "Gorm král udělal památný kámen na počest Thyry, své ženy, dánské vládkyně.Tento nápis lze považovat za první písemnou zmínku názvu Dánska, vyskytující se na území země.

 

Druhý, větší kámen, pak sem nechal umístit jeho syn Harald Modrozub kolem roku 965. Tento kámen vysoký 243 cm a vážící asi 10 tun je svého druhu "svěděctvím o zrodu Dánska". Nápis na něm sděluje, že : " Haraltr kunukr bath kaurua kubl thausi aft kurm fathur sin auk aft thaurui muthur sina sa haraltr ias sar uan tanmaurk ala auk nuruiak auk tani karthi kristna", což znamená:  "Harald král postavil tento kámen na počest Gorma, otce svého, a Thyry, matky své. Harald, jenž dobyl celé Dánsko a Norsko, jenž křtil Dány."

 

Kameny se nacházejí ve dvoře jellingského kostela mezi dvěma velkými mohylami. Kameny spolu s mohylami a kostelem jsou od r.1994 součástí světového dědictví. V současné době jsou hojně navštěvovanou turistickou lokalitou.

 

Runový kámen - je svisle postavený kámen s runovým nápisem. Kameny lze datovat do 4. až 12. století, mnoho kamenů pochází z Vikingské éry. Nejvíc se jich nachází ve Skandinávii a v oblastech severských národů. Runové kameny bývají často pomníky zemřelých osob. Po osazení byly obyčejně opatřeny jasnými barvami, jež se do dnešních dob již nedochovaly.

 

 

 

Jedna z mohyl v Jelling

 

Kostel v Jelling

 

 

 

Runové kameny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na německé město Flensburg, které leží asi 7 km od dánských hranic. Směřujeme na dánský ostrov Fyn.

 

 

Ostrov Fyn

- druhý největší ostrov Dánska. Nachází se v Baltském moři a spolu s ostrovem Sjælland tvoří jádro Dánska. Má asi 450 000 obyvatel. Největší město ostrova je Odense. Ostrov je spojen se sousedním ostrovem Sjælland obrovským mostem přes Velký Belt.

 

Odense

je jedno z nejstarších měst Dánska a třetí největší město. Narodil se zde Hans Christian Andersen. Jeho rodný dům je dnes muzeum.

 

 

Rodný dům Hanse Christiana Andersena

 

Katedrála

 

Radnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egeskov

- tento vodní zámek je po Odense druhým nejnavštěvovanějším místem ostrova. Vodní zámek byl vystavěn v roce 1544 na dubových kůlech uprostřed vodní hladiny. Je považován za nejkrásnější hrad Evropy. Uvnitř je patrné, že se zde stále bydlí. Turisté smějí pouze do několika málo pokojů. Stará historie rodiny je v dokonalém kontrastu s moderní dobou. Nad starým kamenným krbem visí obraz moderního umění, vedle brnění po pradědečkovi visí kostým supermana  - originál z prvního holywoodského filmu. Nepřehlédnutelná je sbírka panenek s tvářemi některých ze členek královské rodiny.

Vodní plochu obklopuje krásný zámecký park s labyrintem a bylinková zahrada. Najdete tu kavárnu, obchod se suvenýry a další obchodníky.

 

 

 

Zámek

 

Zámek

 

Zámecká zahrada

 

Zámecká zahrada

 

 

 

 

V zámeckém parku najdete labyrint z živého plotu, dále muzeum veteránů, které uchovává exponáty letadel i hasičských a záchranných vozů. Můžete se také projít zámeckým lesem, kterým vede cesta po lanových mostech, místy ve výšce až 15 metrů nad zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

V labyrintu

 

Pohled na labyrint a Muzeum veteránů

 

 

 

 

 

 

 

Znovu pohled na zámek

 

a park

 

 

 

 

Přejezd mezi ostrovy Fyn a Sjaelland

 

 

        Most přes Velký Belt je visutý most, spojující dva největší dánské ostrovy Fyn a Sjaelland. Spojení dlouhé 18 km bylo dokončeno v roce 1998 a zahrnuje čtyřproudou dálnici a dvoukolejnou železniční trať. V západní části z ostrova Fyn na ostrůvek Sprogø, ležící uprostřed úžiny, vedou dálnice i železnice paralelně po nízkém 6 611 m dlouhém mostě, pod východní částí úžiny se železnice zanořuje do dvojitého podmořského tunelu, zatímco silnice ji překonává velkolepým visutým mostem, dlouhým 6790 m. V současnosti jde o třetí nejdelší visutý most na světě (po mostech v Japonsku a Číně). Každý den přes Velký Belt projede kolem 24 000 aut. S výškou pilířů 254 m je nejvyšším mostem Dánska.

  

Sjaelland - (="mořská země") je největší a hlavní dánský ostrov, rovněž i největší ostrov v Baltském moři. Nachází se na něm hlavní město Kodaň, bývalé hlavní město Roskilde se známou katedrálou, dále Ringsted, Helsingor a další města. Na ostrově bydlí přes 2 miliony obyvatel.

 

 

 

 

 

        Frederiksborg - zámek v Hillerodu na ostrově Sjaelland, který dal postavit král Frederik II.. Jeho syn nechal původní stavbu odstranit a vybudoval na třech malých ostrůvcích dnešní zámek - největší a nejvýznamnější stavbu severské renesance. V jeho zámecké kapli byli pomazáni všichni dánští králové z Oldenburské dynastie. Jedinečné jsou zde varhany ze stříbra a slonoviny z r. 1610. U zámku je barokní zahrada založená v letech 1720-25.

 

 

 

Frederiksborg - zámek

 

 

Frederiksborg

 

Frederiksborg

 

 

Frederiksborg

 

Frederiksborg

 

Frederiksborg

 

Frederiksborg - zámecká zahrada

 

 

 

Město Roskilde

 • Univerzitní město na ostrově Sjaelland
 • Nejvýznamnější památkou je cihlová katedrála sv. Lukáše z r.1170, která se od 15.století stala tradičním pohřebním místem dánských králů. Celkem je zde pohřbeno 22 dánských panovníků a 17 královských manželek.
 • Nachází se zde muzeum vikingských lodí.
 • Ve městě se nachází univerzita z r.1972, bakalářské, magisterské i doktorské studium.
 • Roskilde proslavil především každoroční Roskilde Festival, největší hudební festival v severní Evropě

 

 

Roskilde - muzeum vikingských lodí

 

 

 

 

Roskilde katedrála

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Ringsted

Nejvýznamnější památka města je kostel sv. Benedikta, který byl původně součástí benediktinského kláštera. Klášter ale shořel v 19. století. Mezi lety 1182 a 1341 zde byli pohřbení všichni dánští králové a královny.

 

 

Kostel stojí hned u náměstí a parku. Kromě ostatních králů je zde také pohřbena první manželka Valdemara II. - Dagmar (1186-1213), u nás známá jako Markéta Přemyslovna, česká princezna, dcera krále Přemysla Otakara I. Při otevření její hrobky byl nalezen kříž, vyrobený v Byzanci na přelomu 10. a 11. stol., jehož kopie je v kostele umístěna, známý jako Dagmařin kříž. Dagmar Dánská byla velmi oblíbená a dodnes je jednou z nejvzpomínanějších dánských královen. V kostele je také malba, představující modlící se královnou. V roce 1928 zde byla odhalena deska, na které je vyobrazena Dagmar s poddanými, s dvojjazyčným nápisem - v češtině a v dánštině.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrob královny Dagmar

 

 

 

 

Po prohlídce města přejíždíme do Švédska přes Öresundský most - do města Malmö.

 

ŠVÉDSKO

 • je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě
 • hraničí s Norskem, Finskem a Dánskem, se kterým je spojen pomocí unikátního mostu-tunelu přes průliv Öresund
 • je třetí největší zemí Evropské unie
 • hlavním i největším městem je Stockholm

 

Malmö

 • je třetí největší švédské město ležící v jeho nejjižnější provincii Skane
 • Malmö zahrnuje i 11 okolních obcí a dohromady tvoří vzdělávací a ekonomickou osu regionu.
 • v Malmö se nachází Malmö University College, mnoho historických budov a parků
 • umístilo se na 4. místě žebříčku 15 nejzelenějších měst
 • podél pobřeží se táhne rozsáhlá umělá pláž Ribersborg. Navzdory chladnému klimatu se pláž přezdívá Švédská Riviéra. Je to místo, kde se nachází i otevřené lázně z r. 1898
 • každý rok se zde koná Malmöfestivalen - festival různých kuchyní a událostí
 • každý rok se zde také koná Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže

 

 

Malmö

 

 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Petra

 

 

 

Město Lund

 • bylo založeno v roce 990 a brzy se stalo křesťanským centrem pro celou severní Evropu
 • nachází se zde katedrála postavená již v roce 1103
 • je zde univezrzita z r. 1666, která je dnes jednou z největších vzdělávacích a výzkumných institucí ve Skandinávii
 • roku 1048 se stalo sídlem bikupa a poté roku 1103 arcibiskupa

 

 

 

Katedrála

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejezd trajektem

 

Helsingborg z trajektu

 

 

 

 

Blížíme se k zámku Kronborg - Dánsko

 

 

Kronborg

opevněný renesanční zámek v Dánsku z roku 1420. Od roku 1429 byl využíván k výběru sundského cla od lodí, které chtěly proplout skrz Öresund. V letech 1574-84 by přestavěn ve stylu holandské renesance a došlo i k zesílení opevnění. Dodnes se zde nachází skupina děl, původně připravena ke střelbě na lodě, jež by chtěly proplout bez zaplacení cla. Interiér je skromný, banketní sál se řadí s rozměry 62 x 11 m k největším v severní Evropě. Zámecká kaple má vyřezávaný, silně pozlacený interiér. Součástí jsou i kasemty, jež sloužily jako sklad potravin i věznice pro politické vězně. Zde je i socha spícího Holgera Dána, národního symbolu Dánska. Podle legendy se probudí až bude zemi nejhůře a pomůže jí zahnat nepřátele Dánska. Právě do Kronborgu umístil anglický dramatik William Shakespeare děj Hamleta ( v dramatu je ovšem nazýván Elsinor).

 

 

Kronborg

 

 

 

Kronborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování v Gilleleje - rekreační domy na ostrově Saelland, Dánsko

 

 

 

 

 

Večerní romantika u moře

 

 

KODAŇ

Hlavní a největší město Dánska ležící na východním pobřeží ostrova Sjaelland a částečně na ostrově Amager. Ve městě samotném žije asi půl milionu obyvatel. Kodaň je sídlem dánské královny. Byla označena za jedno z měst s nejkvalitnější životní úrovní a nejšetrnějším přístupem k přírodě na světě. Je zde největší skandinávské letiště.

 

Jenou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí je bronzová socha malé mořské víly, v jejíž blízkosti je historická přístavní pevnost Kastellet ze 17. století. V centru města leží známý zábavní park Tivoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metropolitní opera

 

Amalienborg

 

Dánský královský palác Amalienborg v Kodani

hlavní sídlo dánských králů, v současné době královny Markéty II. a její rodiny. Palácový komplex se nachází v Kodani a je využíván především jako zimní rezidence královské rodiny. Jeho čtyři paláce jsou pojmenovány Christian VII., Christian VIII. s muzeem, Frederik VIII. a Christian IX. Amalienborg je pavažován za největší palácový komplex staveb v rokokovém slohu v Dánsku. Toto královské sídlo střeží ve dne v noci Královská garda. Vojáci v černo-modrých a červeno-modrých uniformách nosí vysoké tmavé medvědice na hlavě. Každé poledne dochází ke slavnostnínu střídání stráží, doprovázeném hudbou. Je-li dom královna, pochod gardy se neobejde bez praporů.

 

Amalienborg

 

 

Náměstí u Amalieenborgu

 

Místo mezi paláci Amalienborgu tvoří osmistranné náměstí s jezdeckou sochou krále Frederika V. uprostřed. Francouzský sochař Jacques-Francois Joseph Saly byl pověřen jejím vytvořením v roce 1753, dokončena a odhalena byla v roce 1771, král však zemřel v roce 1766 v pouhých 43 letech života, 5 let před slavnostním odhalením sochy.

 

 

 

Pevnost

 

 

 

 

 

 

 

Malá mořská víla, Kodaň

pohádkový příběh o mořské panně, která se zamilovala do lidského prince, pro nějž se rozhodla stát se člověkem. Napsal jej Hans Christian Andersen v roce 1836.

 

Obsah:

Malá mořská víla byla nejmladší dcerou mořského krále. Žila spolu s babičkou, otcem a pěti sestrami v korálovém zámku na mořském dně a byla ze všech sester nejkrásnější. Každá mořská víla se v den svých patnáctých narozenin mohla poprvé vynořit nad hladinu a spatřit svět lidí. Když konečně nadešel tento den i pro nejmladší mořskou princeznu, spatřila loď krásného prince, který se velmi podobal mramorové soše mladíka v její zahrádce, k níž chodila a kde také snila. S touhou v srdci pozorovala veselící se dvořany, oslavující princovy narozeniny. Vtom se strhla silná bouře a potopila loď i s princem. Malá princezna se zaradovala, hned si však uvědomila, že lidé se do jejich zámku dostávají pouze mrtví, proto se rozhodla prince zachránit a odnesla jej na břeh, kde se ho ujala jedna z dívek, které právě přicházely z chrámu stojícího poblíž. Den co den pak tesknila po princi, dokud jí sestry nepomohly zjistit, kde stojí zámek jeho otce. Zde pak trávila mnoho hodin.

 

Z babiččina vyprávění se dozvěděla, že je možné, aby se mořská žena stala člověkem a získala lidskou duši. Musel by se do ní zamilovat člověk a pojmout jí za manželku. V den, kdy se jejich ruce spojí, přejde jeho duše do ní, aniž by ztratil svou. Nestane-li se ale tak, zemře mořská víla první jitro po jeho sňatku s jinou. Zamilovaná víla se rozhodne toto riziko podstoupit a navštíví mořskou čarodějnici, která jí, výměnou za nejcennější věc, kterou má, totiž nejkrásnější hlas ze všech bytostí, připraví nápoj. Tento nápoj promění rybí ocas v překrásné nohy, jejichž ladnosti v chůzi se nemůže žádná smrtelnice vyrovnat. Mořská víla poté vystoupí z moře, setká se s princem, který je jí okouzlen a tráví s půvabnou neznámou veškerý čas. Svou lásku ale již věnoval dívce, která ho zachránila po ztroskotání lodi a jíž je malá mořská víla podobná. Je jí dívka, která se nad princem sklonila na pláži u kláštera.

Na otcovo přání se princ vydává do sousední země, aby se dvořil dceři sousedního krále. Malá mořská víla je ztracena, protože královou dcerou je dívka, která našla prince na pláži, a i ona se do něj zamilovala na první pohled. Brzy se koná velkolepá svatba. Oslav na lodi se účastní i mořská víla, jíž před úsvitem navštíví její sestry. Nechaly si od čarodějnice ustřihnout vlasy výměnou za radu. Krev mořské víle změnila rybí ocas v nohy a krev může kouzlo opět zvrátit. S dýkou v ruce se víla přiblíží ke stanu novomanželů, kde je uvidí spát v objetí. V mžiku se rozhodne, odhodí nůž, za nímž skočí pak s prvními paprsky slunce do vln. Nezemře však, ale přidá se k sestrám vzduchu, které pomáhají lidem a po třech stech letech služby získají nesmrtelnou duši. Jejich čas se zkrátí, pokud v lidském stavení naleznou hodné dítě, pokud nad ním ale musejí zaplakat, jejich zkušební doba se s každou prolitou slzou o den prodlouží.

V některých verzích (Andersen sám však napsal jen tuto verzi!) se víla pouze promění v mořskou pěnu či se nad ní dokonce čarodějnice ustrne a změní ji zpět v mořskou vílu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Rosenborg v Kodani

renesanční zámek v centru Kodaně z roku 1606. V jeho sklepení jsou uloženy Dánské korunovační klenoty a královské šperky. U zámku jsou Rosenborské královské zahrady a jsou to nejstarší královské zahrady v zemi. Vedle zámku jjou kasárna, kde sídlí Dánská královská garda.

 

 

 

 

Rosenborské královské zahrady

 

Korunovační klenoty

 

 

 

 

 

Pohled přes dánské ostrovy - výlet lodičkou

 

Výlet lodičkou

 

Kodaň výlet lodičkou

 

Výlet lodičkou

 

Pohled na Amalienborg - výlet lodičkou

 

Kodaň  - z lodičky

 

Opět u Malé mořské víly

 

Kodaň - z lodičky

 

Z lodičky

 

Z lodičky

 

 

 

Christiansborg

bývalý královský palác a do roku 1794 královská rezidence dánských králů v Kodani. V současnosti je to sídlo dánského parlamentu,Úřadu vlády a muzea. Palácový komplex se nachází na poloostrově Slotsholmen (Poloostrov paláců).

 

 • Na místě současného paláce vybudoval již v roce 1167 Absalon zámecké sídlo, opevněné 6-7 m vysokou hradbou a s několika budovami a kostelem uprostřed. Pozůstatky tohoto sídla byly odkryty při stavebních pracích v roce 1907. V roce 1369 byl tento zámek zbořen a vystavěn nový, jenž přešel v roce 1416 do vlastnictví dánské koruny a stal se sídlem dánských králů. Hlavní částí zámku byla Modrá věž, kolem níž se nacházely bašty a další stavby.
 • První Christiansborg  - V roce 1731 král Kristián VI. nařídil zbořit starý zámek a na jeho místě v letech 1733-1766 vyrostl nový palác CHristianborg. Palác ale padl za oběť požáru 26.1. 1794 a královská rodina přesídlila do Amalienborgu.
 • Druhý Christiansborg - byl vybudován v letech 1803-1828 včetně zámeckého kostela. Měl se stát opět královskou rezidencí, ale po Frederikovi VII., který v paláci sídlil, si všichni další dánští monarchové vybrali za své sídlo Amalienborg.
 • Třetí Christiansborg - palác znovu vyhořel a byl zrekontruován v letech 1907-1928. Stavba opět dostala věže, které byly v předchozím projektu sneseny. S předpokladem návratu dánské královské rodiny do paláce zde byly upraveny královské apartmány, ale Kristián X. tento návrh zamítl.
 • Současná podoba - palácový kompex vedle vlatního paláce zahrnuje i řadu dalších budov, jako např. palácový kostel, jezdecké náměstí, muzeum, státní archiv a Královská knihovna, Zbrojnice, budova Burzy.
 • Poloostrov Slotshomen, na kterém komplex stojí, je se zbytkem města spojen devíti mosty, z nichž nejvýznamnější je tzv. Mramorový most.

 

 

Vykopávky původních staveb

 

 

 

 

 

Runové kameny - muzeum Christiansborg v Kodani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiansborg